ARTIST STATEMENT & CV

SWEDISH VISUAL ARTIST

Maria Kastengren

© Copyright Maria Kastengren

pageowner Maria Kastengren

updated 2018-02-14

Om mitt måleri (Artist statement in english below)

 

I min vardag finner jag vila i att betrakta det lilla. Närmast till hands för mig är murgrönan. Jag kan förlora mig i dess växtsätt, hur den slingrar och strävar mot ljuset, i alla nyanser av grönt som kan finnas i ett och samma löv. Betraktelser som dessa ser jag i mitt måleri. När jag måler jobbar jag förutsättningslöst, utan specifikt mål, och låter färg möta färg och prövar olika texturer. Penseldrag i transparenta lager möter täta skikt. Olika rytmer samsas, kanske snabbt möter långsamt. Min process är långt ifrån rak. Den vindlar fram och tillbaka, expressiva pass blandas med eftertanke. Vad är värt att behålla? Vad ger mening? I bästa fall ger ett lager nästa och det är målningen som styr. På det medvetna planet vill jag skapa djup, rymd och en färgupplevelse. Harmoni, värme och lugn får gärna ta plats. Färgmässigt blir det jordfärger och element från naturen.

 

Att måla är en långsam och ibland mödosam process och det är först, ibland långt, efteråt som jag ser vad det handlar om. Men att måla är så givande när alla bitar faller på plats. Som Gerhard Richter säger i en intervju i Louisiana Channel “I don’t believe art has power. But it does have value. Those who take an interest in it find solace in art. It gives them huge comfort”.

 

Jag hoppas att min målningar ger dig något, att du dras in och vandrar runt på upptäcktsfärd.

 

Maria Kastengren

Hammarö i februari 2018

 

 

Artist statement

 

In my everyday life I find rest in watching the small things. Closest at hand, for me, is the ivy. Time flies watching it, how it bends and strives towards the light, seeing all the rich nuances of green in one leaf. I recognize similar meditations in my paintings. When I paint I work unconditionally, without a specific goal, and I let color accompany color and try out different textures. Brushstrokes in transparent layer meet opaque layers. Different rythms coexists, maybe fast meets slow. My process is not straight. It winds back and forth, expressive sessions are followed by reflection. What deserves to be kept? What gives meaning? At best, one layer gives the next and then it is the painting that is in control. At a conscious level I want to create depth, space and an experience of color. I welcome harmony, warmth and calm. Colorwise there are earthtones and elements from nature.

To paint is a slow and sometimes arduous process and it is, maybe a long time, afterwards that I see what it is all about. But it is so rewarding when all pieces fall into place. As Gerhard Richter sais in an interview at the Louisiana Channel “I don’t believe art has power. But it does have value. Those who take an interest in it find solace in art. It gives them huge comfort”.

 

I hope my paintings give you something, that they draw you in and give you a moment of discovery.

 

Maria Kastengren

Hammarö in February 2018

 

 

meta name="p:domain_verify" content="d17aec7593198017269077885745a8db"/

 

Jureried exhibitions

2014 Värmlands höstsalong

2013 Vårsalongen i Gamla Kraftstationen i Deje

2008 Höstsalongen Edsvik Konsthall, Sollentuna

 

Medlem i BUS

Represented

Hammarö kommun

private collections

 

Exhibitions

2016 100lpmfoto Värmlands Museum

2016 Restaurang Lysåsen Skoghall

2016 Ö-konstrundan Hammarö

2016 Vårkonst, grupputställning i Hammarö konstförenings regi

2016 Påskutställning, grupputställning i Hammarö konstförenings regi

2015 tre grupputställningar i Hammarö konstförenings regi. Påsk, vårkonst och advent

2014 Kulturgalleriet i Örebro

2014 Sockenstugan Hammarö samlingsutställning

2014, 2013, 2009-2011 Ö-konstrundan Hammarö

2013 Kalenius Växtcentrum

2012 Separatutställning Hammarö Konsthall

2011 Centralsjukhuset Karlstad

2009 fem konstnärer på Galleri Almar

2009 Galleri Ason, Karlstad: två grupputställningar

Vårkonst 2007, 2008, 2011-2014 grupputställning Hammarö kommun

Art College Group på Almars gård 2007-2010 grupputställning

 

Education

Art College Group Karlstad 2007-2010

Några grundkurser i akvarell och olja, bla annat på Kyrkeruds folkhögskola

20 poäng Design Karlstad Universitet 2004

MSc Chalmers University of Technology 1993