Maria Kastengren Swedish painter abstract expressionism
Om

Som bakgrund kan kan sägas att jag är utbildad civilingenjör och att jag upptäckte måleriet kring millennieskiftet. Jag började måla föreställande i olja. Idag är det abstrakt i akryl med fokus på färg, rytm och attityd. Jag vill skapa ett intryck snarare än en berättelse och ofta blir uttrycket lågmält. Mina titlar från senare års serier ger någon slags bild av mitt fokus;  Flöden & stänk, Highlights, Tillfälligheter och val, Pigment Skin och Positive Lines.


En förebild är Pat Steir och i synnerhet hennes vattenfall. Hon säger i dokumentären från 2019 “.... The process of just pouring the paint and letting things be random. And for me, in my work, random is always better than planned. It’s like random is smarter than I am. Sometimes it is beautiful, sometimes it’s not, but it works.”
Hos Pat Steir ser jag klara paralleller med min egen process där jag varvar
tillfälligheter och noggranna val. Att måla för mig är en process där jag reflekterar, fokuserar och reducerar. Min strävan med mitt måleri är att skapa ett intryck snarare än en berättelse. När ett verk är färdigt vill jag lämna över till betraktaren att själv ta del av det och göra sina egna kopplingar och dra sina slutsatser.


Ytterligare en förebild är Gerhard Richter, han säger i en dokumentär om sitt måleri att “I don’t believe art has power. But it does have value. Those who take an interest in it find solace in art. It gives them huge comfort”.


Varmt välkommen till mitt måleri!


Maria Kastengren
september 2020

CV

Juried exhibitions

2014   Värmlands höstsalong

2013   Vårsalongen i Gamla Kraftstationen i Deje

2008   Höstsalongen Edsvik Konsthall, Sollentuna


Commissions

2018 private commission


Member of the Visual Copyright Society in Sweden, BUS - Bildupphosvsrätt i Sverige


Represented

Hammarö kommun

private collections


Education

2015 Konstnärlig handledning Peter Sköld Artistlab Stockholm

2007-2010 Art College Group Karlstad

2004 Design Karlstad Universitet 20 poäng

2003-2007 Kurser i akvarell och olja, bla annat på Kyrkeruds folkhögskola

1993 MSc Chalmers University of Technology


Exhibitions

2020   Öppna ateljéer på Hammarö

2020   Sommarkonst på ön (Hammarö)

2019   Ö-konstrundan Hammarö, samt 2016, 2014, 2013, 2009-2011

2016   100lpmfoto  Värmlands Museum

2014   Värmlands höstsalong, jurerad

2014   Kulturgalleriet i Örebro, två konstnärer

2013   Vårsalongen i Gamla Kraftstationen i Deje, jurerad

2012   Separatutställning Hammarö Konsthall

2011   Separatutställning Centralsjukhuset Karlstad

2009   fem konstnärer på Galleri Almar

2009   Galleri Ason, Karlstad, två konstnärer

2008   Höstsalongen Edsvik Konsthall, Sollentuna, jurerad


Vårkonst 2007, 2008, 2011-2014, 2016 group exhibition at Hammarö kommun

Art College Group på Almars gård 2007-2010 groupexhibition