Maria Kastengren
Hem

MARIA KASTENGREN

© Copyright Maria Kastengren

pageowner Maria Kastengren

updated 2020-10-29

Varmt välkommen till mitt måleri!


Idag målar jag abstrakt.


Som bakgrund kan kan sägas att jag är utbildad civilingenjör och att jag upptäckte måleriet kring millennieskiftet. Jag började måla föreställande i olja. Idag är det abstrakt i akryl med fokus på färg, rytm och attityd. Jag vill skapa ett intryck snarare än en berättelse och ofta blir uttrycket lågmält. Mina titlar från senare års serier ger någon slags bild av mitt fokus;  Flöden & stänk, Highlights, Tillfälligheter och val, Pigment Skin och Positive Lines.Aktuellt måleri återfinns på Instagram.


Till vänster en formation från min serie Highlights. Till höger ett verk från min serie Flöden & Stänk. Båda från 2020.