Maria Kastengren

Som bakgrund kan kan sägas att jag är utbildad civilingenjör och att jag upptäckte måleriet kring millennieskiftet. Jag började måla föreställande i olja. Idag är det abstrakt i akryl med fokus på färg, rytm och attityd. Jag vill skapa ett intryck snarare än en berättelse och ofta blir uttrycket lågmält. Mina titlar från senare års serier ger någon slags bild av mitt fokus;  Flöden & stänk, Highlights, Tillfälligheter och val, Pigment Skin och Positive Lines.


En förebild är Pat Steir och i synnerhet hennes vattenfall. Hon säger i dokumentären från 2019 “.... The process of just pouring the paint and letting things be random. And for me, in my work, random is always better than planned. It’s like random is smarter than I am. Sometimes it is beautiful, sometimes it’s not, but it works.”
Hos Pat Steir ser jag klara paralleller med min egen process där jag varvar
tillfälligheter och noggranna val. Att måla för mig är en process där jag reflekterar, fokuserar och reducerar. Min strävan med mitt måleri är att skapa ett intryck snarare än en berättelse. När ett verk är färdigt vill jag lämna över till betraktaren att själv ta del av det och göra sina egna kopplingar och dra sina slutsatser.


Ytterligare en förebild är Gerhard Richter, han säger i en dokumentär om sitt måleri att “I don’t believe art has power. But it does have value. Those who take an interest in it find solace in art. It gives them huge comfort”.


Varmt välkommen till mitt måleri!


Maria Kastengren
september 2020