Maria Kastengren

Jurerade utställningar

2022   Galleri Ekdahl Midvintersalongen

2014   Värmlands höstsalong

2013   Vårsalongen i Gamla Kraftstationen i Deje

2008   Höstsalongen Edsvik Konsthall, Sollentuna


Uppdrag

2018 privat uppdrag


Medlem i BUS - Bildupphosvsrätt i Sverige


Representerad

Hammarö kommun


Utbildning

2015 Konstnärlig handledning Peter Sköld Artistlab Stockholm

2007-2010 Art College Group Karlstad

2004 Design Karlstad Universitet 20 poäng

2003-2007 Kurser i akvarell och olja, bla annat på Kyrkeruds folkhögskola

1993 civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola


Utställningar

2023   Jord av två - utställning av Maria Kastengren och Malin Janliden på Galleri Himmel & Hav i Sunne 20-25 maj

2022 Galleri Ekdahl Midvintersalongen

2022   Ö-konstrundan på Hammarö

2021   Julsalongen Hammarö Konsthall

2021   Sommarkonst Hammarö Art Gallery

2020   Öppna ateljéer på Hammarö

2020   Sommarkonst på ön (Hammarö)

2019   Ö-konstrundan Hammarö, samt 2016, 2014, 2013, 2009-2011

2016   100lpmfoto  Värmlands Museum

2014   Värmlands höstsalong, jurerad

2014   Kulturgalleriet i Örebro, två konstnärer

2013   Vårsalongen i Gamla Kraftstationen i Deje, jurerad

2012   Separatutställning Hammarö Konsthall

2011   Separatutställning Centralsjukhuset Karlstad

2009   fem konstnärer på Galleri Almar

2009   Galleri Ason, Karlstad, två konstnärer

2008   Höstsalongen Edsvik Konsthall, Sollentuna, jurerad


Vårkonst 2007, 2008, 2011-2014, 2016 grupputställning Hammarö kommun

Art College Group på Almars gård 2007-2010 grupptutställning